เข้าเล่มไสกาว


ลองดูการเข้าเล่มของนิตยสาร หนังสือเรียน ส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนี้ทั้งนี้น เพราะราคาไม่แพงความทนทานก็พอใช้ได้เปิดไปเปิดมาจะมีหน้าการะดาษหลุดออกมา เป็นแผ่นๆ ยิ่งเราพยายามกางหนังสือ ออกมากๆ ก็จะหลุดง่าย การเข้าเล่มแบบนี้จะกางหนังสือออกมากไม่ได้ พอปล่อยมือหน้ากระดาษจะดีดกลับหุบเข้ามาเหมือนเดิน ถ้าเราขี้นกางมากๆ ก็พลาดหลุดออกมาเป็นแผ่น วิธีเข้าเล่มแบบไสกาว เขาจะนำกระดาษที่เรียงหน้าเป็นเล่มแล้วมาไสกระดาษด้านข้างให้เรียบก่อนแล้ว จึงทากาว ที่ต้องไสสันก่อนก็เพื่อให้กาวแทรกซึมเข้าไปดีขึ้น การยึดติดก็จะดีขึ้นนั้นเป็นที่มาของคำว่า "ไสกาว"

  • เครื่องไสกาว PBM 14 หัว พร้อมกาวข้าง

  • เครื่องเก็บเล่มพร้อมไสกาว จำนวน 18 กอง 1 ตัว และ จำนวน 10 กอง 1 ตัว

  • เครื่องไสกาว PBM 14 หัว พร้อมกาวข้าง

  • งานไสกาว ขนาด A4,A5

  • งานไสกาว ขนาด A4

  • งานไสกาว ขนาด A5

  • งานไสกาว

  • งานไสกาว

  • งานไสกาว

  • ไสกาวA4

Visitors: 58,606