ผลงาน

ถ้าต้องการสอบถามราคางาน
1. ให้เขียนรายละเอียดเกี่ยวกับงาน จำนวนหน้า/ยก, ขนาด, ยอดงาน, จากนั้นแฟ็กซ์มาเบอร์ 02-8988887
2. ส่งรายละเอียดเข้ามา E-mail : app_publising@hotmail.com
3. ติดต่อคุณเล็ก 084-4489987 , 02-8988886 • งานเข้าเล่มปกแข็ง,หุ้มกล่อง

 • รวมผลงานไสกาว

 • งานเข้าห่วงกระดูกงู

 • งานเย็บมุงหลังคา

 • งานแผ่นพับ

 • งานเย็บกี่

 • งานปกแข็ง

 • งานปกแข็ง

 • งานปกแข็ง

งานปฏิทินเข้าห่วงกระดูกงู

 • หนังสือชีวิตของพ่อ

  ขนาด A4 ทั้งไสกาวและปกแข็ง
 • ไดอารี่ปกแข็ง

 • หนังสือปกแข็ง

 • งานเข้าเล่มปกแข็ง

 • งานเข้าเล่าไสกาว

 • งานอัดสันด้วยเครื่องโอโตเมติก

กรุณากรอกข้อความ...
Visitors: 60,179